kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb


Setkání pamětníků:
pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci
Bioklub: každý první pátek v měsíci od 19:00

Jsme sbor Českobratrské církve evangelické, patříme do rodiny protestantských církví.  Vyznáváme a věříme v Ježíše Krista jakožto svého Pána a Spasitele.  Navazujeme v různé míře na tradici staré jednoty bratrské, husitskou, kalvínskou a luterskou.

Buď vítán, kdo v dobrém přicházíš.

 

 

PAŠIJOVÉ SVÍTÁNÍ

SPOLEČNÉ ČTENÍ PAŠIJÍ PODLE MATOUŠE

 

S PÍSNĚMI ZE ZPĚVNÍKU „SVÍTÁ“

A VYSLUHOVÁNÍM VEČEŘE PÁNĚ

 

Zelený čtvrtek  13.4.2017 v 19 hod.

 

FS ČCE Praha-Jarov, U Kněžské louky 9,  Praha 3

 

 

 

 

 

 

 

kalendář

  Nejbližší akce:

 KAVÁRNIČKA PRO SENIORY - každou středu od 14:00 
informace najdete na nástěnce