kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb


Setkání pamětníků:
pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci
Bioklub: každý první pátek v měsíci od 19:00

Jsme sbor Českobratrské církve evangelické, patříme do rodiny protestantských církví.  Vyznáváme a věříme v Ježíše Krista jakožto svého Pána a Spasitele.  Navazujeme v různé míře na tradici staré jednoty bratrské, husitskou, kalvínskou a luterskou.

Buď vítán, kdo v dobrém přicházíš.

 

 

 

Milí bratři a sestry

Velikonoce vrhají zvláštní světlo na všechno, co děláme. Vrhnout světlo na něco, pořádně si na to posvítit předpokládá negativní výsledek, totiž pod světlem je víc vidět na chyby, co se v přítmí tak trochu ztratilo, je na světle jasně vidět – kde to má díru, kde je to křivé, kde je to nedoléhá, a tak.  Je jisté, že na našich dílech je těch děr dost, někdy jsou dosti velké.

Ale právě proto potřebuji říct, že to velikonoční světlo je zvláštní. Taky odhaluje chyby. Kristus umřel za naše viny, a ty viny jsou, to si nijak nevylepšujeme. Avšak právě toto ostré světlo jakoby už v sobě mělo návrh – takhle jste to udělali, nic moc, ale podívejte se, takhle to máte udělat dál. A to je veliký rozdíl oproti tomu, když někdo stylem „generál po bitvě“ hodnotí práci udělanou někým jiným a začíná slovy: „To jsi měl udělat jinak.“ My to většinou víme, že jsme to měli udělat jinak. V tom zářícím světle ale není odsouzení. Spíš je v něm lépe vidět realita. Nejen v tom smyslu, že to, jak jsme to udělali, za moc nestojí. Taky naopak, tohle máme, tyhle jsme dostali, abychom s nimi žili, a tohle – ani nás nenapadlo, že by to mohlo nabrat tak dobrý směr. Také je lépe vidět na to, jak máme s našimi věcmi naložit dál. Sem jsme došli, a teď se rozhlížíme a hle, máme se dát tudy. Ještě že nám na to velikonoce posvítily. Možná ještě nevidíme dost dobře řešení, ale světlo napovídá směr a napovídá víc, že by to mohlo dobře dopadnout. Že to všechno dobře dopadne. A to tentokrát není levná útěcha. Velikonoce rozhodně nemluví o něčem levném a nenáročném. Právě proto věřím, doufám, že i pro vás všechny, kdo máte vyřešit, ustát, přečkat cosi těžkého, je světlo velikonoc povzbuzující, právě pro vás ukazuje na to, kde nabrat nových sil a jak nepodléhat beznaději.

Jsem přesvědčená, že velikonoční světlo, ta tajemná a nepochopitelná událost Kristovy smrti a ještě nepochopitelnějšího vzkříšení, svítí na všechny naše časné události. Úvaha o světle mě napadla u čtvrté kapitoly z proroka Zachariáše, prorok má různá vidění doprovázená otázkou, jestli jim rozumí. On nerozumí, potřebuje vysvětlení, což se pochopitelně čtenářům velmi hodí. Jednou vidí  svícen, celý ze zlata, a na něm nahoře mísa se sedmi kahany. Všechny kahany na něm mají nahoře po sedmi hubičkách (Zach 4,2). Patří k tomu vysvětlení: Těch sedm, to jsou oči Hospodinovy, prohledávající celou zemi (Zach 4,10). Podle číslovky sedm a ještě jednou sedm to znamená, že oči Hospodinovy vidí úplně všude, do každého koutu lidského dění. Jistě se o tom najdou v Bibli i jiné verše na toto téma, ale mně se líbí ten příměr ke kahanu, jaký nikdy nikdo nevykoval. I když, co já vím. Prorok viděl světlo z kahanu, my si necháme posvítit světlem velikonoční události. To, že Bůh vidí všude, je variantou na vyznání, že světlo velikonoc dopadá na všechno a všechny a ovlivňuje děje mezi lidmi.

S přáním, aby vás oslovila velikonoční naděje, ta veliká, která se projevuje v každé naší malé události

Vaše farářka Elen Plzáková

 

 

PAŠIJOVÉ SVÍTÁNÍ

SPOLEČNÉ ČTENÍ PAŠIJÍ PODLE MATOUŠE

 

S PÍSNĚMI ZE ZPĚVNÍKU „SVÍTÁ“

A VYSLUHOVÁNÍM VEČEŘE PÁNĚ

 

Zelený čtvrtek  13.4.2017 v 19 hod.

 

FS ČCE Praha-Jarov, U Kněžské louky 9,  Praha 3

 

 

 

 

 

 

 

kalendář

  Nejbližší akce:

 KAVÁRNIČKA PRO SENIORY - každou středu od 14:00 
informace najdete na nástěnce

 

PAŠIJOVÉ SVÍTÁNÍ
SPOLEČNÉ ČTENÍ PAŠIJÍ PODLE MATOUŠE
 S PÍSNĚMI ZE ZPĚVNÍKU „SVÍTÁ“
A VYSLUHOVÁNÍM VEČEŘE PÁNĚ 
Zelený čtvrtek  13.4.2017 v 19 hod.

 

5.-8.5. SBOROVÝ VÝLET DO KŘÍŽLIC